Bee Urban Hives 2019-04-08T17:30:48+00:00
Loading...

Faddra er egen bikupa: upplev binas säsong på nära håll, gör en insats för närmiljön och få er egen honung.

Lämna allt fix och tricks till oss.

Bee Urban erbjuder ett innovativt sätt att kommunicera era miljösatsningar, samtidigt som ni gör en konkret insats för närmiljön genom binas pollinering. En bikupa i nära anslutning till kontoret, arbetsplatsen eller bostadsområdet skapar fascination och engagemang för bin och biologisk mångfald bland medarbetare, kunder eller allmänhet: ett effektivt sätt att sprida kunskap om naturens vikt för människans hälsa och välbefinnande i växande städer.

Fadderskap av bikupor innebär att vi ställer ut bin hos er –  på fastighet, gård eller tomt – och att ni får er egen honung. Vi tar hand om bina och sköter allt det praktiska. Vi tappar er honung på burk med etiketter efter era önskemål i ett format som förmedlar budskapet om er insats för miljön. I fadderskapet ingår också en föreläsning om bin, biologisk mångfald och urban hållbarhet som anpasses efter er behov. Vi håller även i visningar av bikupan.

Vi arbetar mot alla typer av aktörer inom både privat och offentlig sektor.

Varför bikupor?

I snitt var tredje tugga vi äter är pollinerad av en insekt. Inte bara maten vi äter är beroende av bin utan även andra tjänster som vi får av naturen såsom levande och välmående grönområden till rekreation, luftrening I Sverige har vi ca 300 arter vildbin varav 130 är rödlistade. Det är alltså närmare 40 % av våra vilda bestånd. Honungsbina lider av samma svårigheter som de vilda genom klimatförändringar, monokulturer i jordbrukslandskapet och insektsgifter.

Material att ladda ner:

PDF om Bee Urban

Bee Urban katalog