Föreläsningar 2019-04-08T17:36:41+00:00
Loading...

”Bee Urban är proffs på vetenskapskommunikation och anpassar

verkligen innehåll och form på föreläsningen efter målgruppen.”

Jonna Wiblom, Stockholms Universitet

Det är lätt att bli nedslagen av de problem världen tampas med just nu, inte minst då planeten själv har börjat säga ifrån. Samtidigt reagerar mänskligheten med en uppsjö av innovationer och ny tankesätt som syftar till att återkoppla mänsklig utveckling med de naturliga system vi är beroende av, både i och utanför städer. Det är denna komplexa verklighet som Bee Urban vill berätta om, samtidigt om vi ger konkreta tips på hur man ska tänka och agera rent praktiskt för att hjälpa utvecklingen i rätt riktning.

Bee Urban erbjuder utbildningar och föreläsningar om bin och biologisk mångfald i staden, ekosystemtjänster och hållbar stadsutveckling samt levererar en verktygslåda med vad vi som stadsbor kan göra för att förvalta naturen omkring oss och de tjänster den utför. Vi utgår från den senaste forskningen och belyser de mest spännande innovationerna inom dessa områden.

Vi utbildar människor i alla åldrar och har mångårig erfarenhet av kurser, föreläsningar och workshops på universitet, högskolor, gymnasieskolor, grundskolor, företag och organisationer.

 

Nedan syns ett par exempel på populära föreläsningar men kontakta gärna oss så skräddarsyr vi efter era önkemål och intresseområden. 

Bin, människor & framtiden – 60min.

Varför är vi alla beroende av att bina lever och mår bra? Varför ska vi ha bin i stan? Och hur mår bina? I den här föreläsningen låter vi biet guida oss från ängsmarker och balkongodlingar till våra matbord och vidare mot mänsklighetens framtid på den här planeten.

Biologisk mångfald i städer – 60min.

Vilken nytta gör egentligen grönskan i staden? Finns det ekosystem i stadsparker? Och hur hänger staden och biodling ihop?Visste du att Stockholms grönområden tar upp så mycket som 40% av det co2 som trafiken släpper ut? Eller att en gata med träd har upp till 70% mindre luftföroreningar än en gata utan? Eller att humlort rivs bra i stan så länge det inte är mer än 500 meter mellan blomsterbäddarna? I den här föreläsningen utforskar vi stadens ekologi, hur den påverkar oss människor och hur våra städer kan komma att se ut i en framtid där ”stad” och ”natur” blir ett.

 

 

Josefina är grundare av Bee Urban och utbildad urbanekolog vid Stockholms Universtitet och Stockholm Resilience Centre. Josefina har även ett förflutet inom mediabranschen och mer specifikt inom dokumentärfilm på Biospheric Pictures. På fritiden vistas hon gärna i naturen och skådar fåglar, fladdermöss, blommor och bin samt engagerar sig i opinionsbildande aktiviteter inom hållbar stadsutveckling.

Pim är statsvetare och urbanekolog och har tidigare arbetat för bl.a. Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi och tankesmedjan Tällberg Foundation.  Han har forskat på stadsodling och urbana allmänningar i Europa och under sina år som projektledare arbetade han bl.a med samarbeten mellan privat och offentlig sektor i skapandet av dynamiska bostadsmiljöer i socialt utsatta områden. På fritiden trivs Pim i skogen och musikstudion.