Projektet ”Blommor för Bin” 2020-05-04T20:00:30+00:00
Loading...

Projektet blommor för bin

Antalet vilda bin minskar dramatiskt bland annat som en följd av att blommorna blivit färre i jordbrukslandskapet. Arter riskerar att dö ut och pollineringen, en livsviktig ekosystemtjänst, är hotad. Målet med projektet Blommor för Bin är att etablera så kallad bifodergröda på 1 000 hektar icke produktiv åkermark innan 2020 i ett samarbete med lantbrukare i framför allt södra Sverige. Bifodergrödan ska främst erbjuda humlor och andra vilda bin pollen och nektar men fler organismgrupper gynnas av åtgärden, såsom fjärilar och fåglar.

Anlägg bifodergröda

Vi söker lantbrukare som vill delta i projektet genom att etablera en vallbaljväxtblandning i åkermark. Ersättningen för både etablering och årlig skötsel av grödan är generös och mervärdena många. Främst är vi intresserade av gårdar i slätt- och mellanbygd i södra Sverige samt åkerarealer i nära anslutning till områden där många människor rör sig, såsom tätortsnära miljöer. Alla är dock välkomna att kontakta Tobias Nilsson, tobias@beeurban.se, för eventuell medverkan.

Bli fadder

För 200 kronor hjälper du oss och lantbrukarna att skapa 200 kvadratmeter blomrika miljöer som ger mat till våra små bevingade vänner. Exempel på blommor är rödklöver, honungsört, käringtand och gul sötväppling. Sorterna är valda för att grödan ska kunna erbjuda föda åt vilda bin under största möjliga del av deras flygsäsong under vår och sommar.

Blommor för Bin på instagram:

social-038_instagram

Information från Jordbruksverket:

Gynna mångfalden

WWF_Logga-e1458594757960

 

Ge ditt bidrag via Swish till nummer:

123 562 51 08

Swish_Logo

Bankgiro: 715-0394 , märk betalningen med ”Blommor för bin”

Ladda ner ditt fadderbevis här:

Fadderbevis – Blommor för Bin

Projektledare och kontaktperson:

Josefina Oddsberg Gustafsson

Material att ladda ner:

Om Bee Urban

Inbjudan till lantbrukare

Projektbeskrivning

Media om Blommor för Bin:

Lantbrukets affärstidning, 28/2-16

Sveriges Radio, 20/4-16

Lantbrukets affärstidning, 20/4-16

Vi är glada och hedrade att Blommor för Bin har utnämnts till ”Bästa innovation” av UNDP!