Bee Urban Gardens 2018-11-13T12:26:09+00:00
Loading...

”Vi har lärt oss mer om urbana ekosystem och hur vi som

fastighetsägare kan bidra positivt till dem.”

Anna Denell, Hållbarhetschef Vasakronan

”Många medarbetare uppskattade den

konstruktiva och innovativa tonen.”

Jens Hornestedt, Linklaters Advokatbyrå

Vill ditt företag bidra till mer grönska i staden som passar humlor och andra nyttodjur och samtidigt öka trivseln för personal eller kunder? Våra städer behöver utformas för att påminna invånarna om hur naturen och dess tjänster möjliggör det urbana livet. Vi behöver se, höra och känna naturen i vår vardag. Det är inte bara viktigt för att vi ska förstå vårt beroende av naturen och dess ekosystemtjänster. Denna förståelse är också avgörande för de samhällsvärderingar vi odlar. Bee Urban hjälper er designa och anlägga trädgårdar som gynnar biologisk mångfald i samklang med lokal flora och fauna – på tak, terrass, innergård eller backe.

Vi erbjuder specialanpassade lösningar utformade efter era behov och de förutsättningarna som råder på eller kring den plats ni önskar förbättra. Planteringarna utformas för att passa den lokala floran och faunan och för att stärka känsliga arter i området genom att bland annat erbjuda boplatser som fågelholkar och insektshotell samt foderväxter och vattenkällor till bland andra bin, fjärilar, trollsländor, skalbaggar, fåglar och fladdermös.

Vi erbjuder även löpande skötsel och utveckling av trädgårdar för att säkerställa att de förblir vackra och ekologiskt funktionella.

Kontakta Bee Urban för konsultation och offert för att hitta en lösning som passar er.

Material att ladda ner:

PDF om Bee Urban

Bee Urban katalog

Exempel på tidigare projekt

Klippet visar hur vi skapar en trädgård för biologisk mångfald tillsammans med Skanska.

Några utvalda case