Bee Urban Circular 2018-05-02T16:27:49+00:00
Loading...

Bee Urbans cirkulära odlingssystem

Ett cirkulärt odlingssystem innebär att man tar det organiska matavfallet från t.ex ett restaurangkök, komposterar det i speciella komposteringsmaskiner som på bara några få dagar minskar volymen med ca 90%. Slutprodukten man får är en kompostjord som är både lätthanterlig och extremt näringsrik. Dessutom slipper man bekosta dyra transporter av sopor till olika anläggningar.

 

Det Bee Urban gör är att vi hämtar upp kompostjorden och tar den till våra stadsnära ekologiska odlingar där vi odlar både grönsaker och blommor som sedan levereras tillbaka till kunden, (med cykelbud eller elbil) och cirkeln är sluten, inget avfall och inget näringsläckage.

 

För mer information om hur vi kan skapa ett cirkulärt system åt er, kontakta Josefina Oddsberg Gustafsson: josefina@beeurban.se eller 070-369 03 20