Om Bee Urban 2018-06-05T08:11:41+00:00
Loading...

Bee Urban erbjuder levande miljötjänster i stadsmiljö i form av bikupor, trädgårdar för biologisk mångfald, takjordbruk, och utbildningspaket inom ekosystemtjänster och urban hållbarhet.

Vi vänder oss till företag, kommuner och andra organisationer som vill utveckla och kommunicera sitt miljöarbete genom konkreta och innovativa insatser för stadens ekologi. Utöver den lokala floran och faunan så gynnar våra tjänster även personal och/eller kunder då lösningarna stimulerar till delaktighet, sinnliga upplevelser och insikter kring innebörden av hållbar stadsutveckling.

På detta sätt syftar våra tjänster även till att informera och sprida kunskap om biologisk mångfald och hur det hänger ihop med människans hälsa och välbefinnande i växande städer.