Mall of Scandinavia 2018-01-11T08:53:18+00:00

BEE URBAN GARDEN: Mall of Scandinavia

I ett surrealistiskt landskap på hög höjd i Arenastaden fick vi önskemål om att bygga en rekreativ uteplats för människor med habitat för områdets flora och fauna. Nu när ytan odlats upp fungerar den som en grön lunga mellan huskropparna och skapar levnadsförutsättningar för både bin, fjärilar, humlor och fåglar (till och med sädesärleungar har observerats).

Platsbyggda odlingslådor med sittplatser, en biotopmatta, klängande vildvin på vajrar längs med husfasaden och tre bikupor etablerades under 2016.

För mer info kontakta Josefina Oddsberg Gustafsson