Blommor för bin! WWF beviljar stöd till Bee Urban för att hjälpa bina att få mer mat på landet.

Projektet bygger på att etablera en så kallad bifodergröda på 1 000 hektar icke produktiv åkermark innan 2020 i ett samarbete med lantbrukare i södra Sverige. Bifodergrödan ska främst erbjuda humlor och andra vilda bin pollen och nektar men även andra organismgrupper gynnas av åtgärden. Blommor för bin syftar till att ta vara på lantbrukares- och allmänhetens naturvårdsintresse för att hejda utarmning av biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. Projektet ligger helt i linje med utformningen av det nya landsbygdsprogrammet och har god potential att utgöra modell för andra länder med liknande problematik avseende minskande populationer bland vilda pollinerare.
Medel för att finansiera insatserna samlas in från allmänheten. Man blir helt enkelt fadder till de vilda bina på samma sätt som tambina fått faddrar i stadsmiljön. Målet är att projektet ska kunna skalas upp och vara hållbart att driva över tid.

Bli fadder till en humla! Mer information kommer snart!

Projektledare och kontaktperson för Blommor för Bin är Tobias Nilsson:

Email: tobias@beeurban.se

Tel: 070-999 63 25

http://www.wwf.se/vrt-arbete/innovativ-naturvrd/1614601-innovativ-naturvrd-projekt-2015

Läs mer om Blommor för Bin här:

www.beeurban.se/blommor-for-bin/

By | 2017-09-29T09:55:11+00:00 januari 11th, 2016|Uncategorized|