BEE URBAN GARDEN: NORDISKA KOMPANIET 2018-11-13T12:12:18+00:00

BEE URBAN GARDEN: NORDISKA KOMPANIET

På NKs takterrass fick Bee Urban uppdraget av Hufvudstaden att anlägga en urban oas
för oss människor, men också för insekter och fåglar. Här finns ätliga växter som kryddor, nypon och hagtorn som både vi och exempelvis humlor, blomflugor, fjärilar och fåglar kan njuta av.

Trädgården har en varierad flora med växter rika på pollen och nektar som blommar över hela säsongen till insekterna samt gott om bär till stadens fåglar.

Bee Urban har även anlagt boplatser i form av små sandinstallationer till jord-, och sandlevande vildbin, bibatterier till tapetserar-, och murarbin och högar med dödved till skalbaggarna.

Till sist har vi placerat en liten vattenkälla som förser insekter och fåglar med vatten under sommarsäsongen.