Startsida 2022-06-16T08:13:44+00:00
Loading...

Bee Urban erbjuder levande miljötjänster i stadsmiljö i form av bikupor, trädgårdar för biologisk mångfald, takjordbruk, och utbildningspaket inom ekosystemtjänster och urban hållbarhet.

Vi vänder oss till företag, kommuner och andra organisationer som vill utveckla och kommunicera sitt miljöarbete genom konkreta och innovativa insatser för stadens ekologi. Utöver den lokala floran och faunan så gynnar våra tjänster även personal och/eller kunder då lösningarna stimulerar till delaktighet, sinnliga upplevelser och insikter kring innebörden av hållbar stadsutveckling.

På detta sätt syftar våra tjänster även till att informera och sprida kunskap om biologisk mångfald och hur det hänger ihop med människans hälsa och välbefinnande i växande städer.

Följ oss på Instagram

This message is only visible to admins

Please enter a Username on the Instagram plugin Settings page

There is no connected account for this username