Vår städer behöver naturen

DEBATT När städerna förtätas riskerar stadsborna att bli allt mer avskurna från naturen – både mentalt och fysiskt. Nu måste beslutsfattarna i Sveriges kommuner ta hänsyn till hur nybyggnationen påverkar både människors och naturens välmående, skriver Josefina Oddsberg och Filip Gustafsson vid Bee Urban.

Läs hela Bee Urbans debattartikel i Aktuell Hållbarhet här:

www.aktuellhallbarhet.se/vara-stader-behover-naturen/