Bee Urban återknyter den urbana människan med naturen genom att föra in växter, bin, humlor och fjärilar i miljöer där vi vistas – på gårdar, terrasser och tak.  På så sätt stärker våra tjänster stadens ekologi samtidigt som de på ett interaktivt sätt hjälper människor förstå hur biologisk mångfald hänger ihop med hållbar stadsutveckling och människans välbefinnande.

Bee Urban erbjuder även utbildningar och föreläsningar om bin och biologisk mångfald i staden, ekosystemtjänster och hållbar stadsutveckling samt levererar en verktygslåda med vad vi som stadsbor kan göra för att förvalta naturen omkring oss och de tjänster den utför. Vi utbildar människor i alla åldrar och samarbetar med skolor, organisationer och företag.